Otwórz
konto
z kartą

odbierz nawet do 300 zł
na przejazdy
Boltem

Promocja „Konto z przejazdem” organizowana jest dla nowych klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. przez Ad Astra Sp. z o.o. – trwa do osiągnięcia 3000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 5.02.2020 r.

Zgodnie z Regulaminem zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń w promocji

Nagrody

Otwórz Konto Otwarte na Ciebie i weź udział w Promocji „Konto z przejazdem”, a możesz otrzymać nawet do 300 zł w kodach do wykorzystania w Aplikacji Bolt

bolt logo
300 zł

Promocja „Konto z przejazdem” organizowana jest dla nowych klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. przez Ad Astra Sp. z o.o

Regulamin promocji „Konto z przejazdem”

Co trzeba zrobić,

żeby wziąć udział w promocji „Konto z przejazdem” i otrzymać nawet do 300 zł w kodach do wykorzystania w Aplikacji Bolt?

ikona rejestracji w promocji

Zarejestruj się w promocji1

oraz złóż wniosek o otwarcie Konta z Kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej, za pomocą Linka promocyjnego do 5.02.2020 r.

ikona rejestracji w promocji

Załóż konto

Zawrzyj Umowę ramową w zakresie Konta wraz z Kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej do 12.02.2020 r. Pamiętaj o nadaniu PIN’u do Karty!

W jaki sposób możesz je otrzymać?

W każdym kolejnym miesiącu od lutego do lipca 2020 r. wykonaj przynajmniej jedną z poniższych aktywności:

ikona pierwszego etapu
  • wykonanie Transakcji bezgotówkowej kartą,
  • wykonanie Przelewu środków za pomocą Bankowości elektronicznej (Pl@net lub GOonline lub Aplikacji mobilnej GOmobile),
  • otrzymanie Wpływu na konto na kwotę min. 10 zł,
  • wykonanie Transakcji BLIK,
  • wykonanie Transakcji Google Pay albo Apple Pay.
ikona drugiego etapu

Za każdą z aktywności przyznamy Ci jeden kod Bolt o wartości 10 zł.

W jednym miesiącu możesz otrzymać maksymalnie 5 kodów. Łącznie (od lutego do lipca 2020 r.) możesz więc otrzymać aż 30 kodów Bolt (każdy o wartości 10 zł). Kody przekażemy Ci do końca każdego miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym miała miejsce aktywność.

1Rejestracji w promocji „Konto z przejazdem” można dokonać od dnia 22.01.2020 r. do osiągnięcia 3000 rejestracji jednak nie dłużej niż do dnia 05.02.2020 r.

Sprawdź Regulamin

Uczestnikiem Promocji „Konto z przejazdem” może zostać działająca jako konsument osoba fizyczna, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej posiadająca dowód osobisty, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która w okresie 9 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie była posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz w ramach działalności przejętej przez Bank z dniem 31.10.2018 r. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540, oraz nie jest stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.

Jak wygląda proces otwierania rachunku?

Aby otworzyć rachunek, Bank będzie musiał potwierdzić Twoją tożsamość na podstawie dowodu osobistego.

ikona rejestracji w promocji

Wypełnij
wniosek

Do wypełnienia wniosku będzie Ci potrzebny dowód osobisty.

W 3 prostych krokach Bank poprosi Cię o uzupełnienie niezbędnych danych.

ikona rejestracji w promocji

Podpisz
umowę

Umowę podpiszesz za pomocą unikalnego kodu SMS w systemie partnera Banku – Autenti. Login do bankowości internetowej znajdziesz w umowie o Konto Osobiste oraz w mailu, po aktywacji rachunku.

ikona rejestracji w promocji

Wizyta
kuriera

Przyjedzie do Ciebie kurier, który potwierdzi Twoją tożsamość oraz wyda Kartę do Konta Osobistego Banku BNP Paribas.

ikona rejestracji w promocji

Korzystaj
aktywnie

Aktywuj kartę i zaloguj się do bankowości internetowej Banku BNP Paribas.

Zapoznaj się

z najczęściej zadawanymi pytaniami:

Potwierdzenie zostanie wysłane na adres mailowy podany przez Ciebie podczas rejestracji w Promocji razem z Twoim linkiem, który umożliwi Ci otwarcie rachunku w Promocji „Konto z przejazdem”. Sprawdź proszę wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, gdzie wpada Spam. Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.

Nie, aby otrzymać nagrodę konieczne jest zarejestrowanie się na stronie kontozprzejazdem.bnpparibasplus.pl, otwarcie rachunku korzystając z otrzymanego linku promocyjnego i spełnienie wszystkich warunków opisanych w Regulaminie promocji „Konto z przejazdem”.

Napisz do Organizatora Promocji „Konto z przejazdem”: kontozprzejazdem@bnpparibasplus.pl lub na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa. Najlepiej użyj maila, który posłużył do rejestracji w Promocji lub podaj ten adres w swojej wiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub obsługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem telefonicznie pod numerem infolinii Banku tel. 801 321 123 lub +48 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie wg cennika operatora), wypełnij Formularz reklamacyjny na stronie Banku lub złóż w formie pisemnej lub ustnie do protokołu – osobiście w każdej jednostce Banku obsługującej klientów albo przesyłką pocztową na adres Centrali Banku przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa lub w systemie bankowości internetowej.

Nie, zgodnie z Regulaminem każdy uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko 1 raz. Również w Banku możesz otworzyć tylko jedno indywidualne Konto Osobiste.

ikona rejestracji w promocji

Zadzwoń: 22 299 11 50
Infolinia Promocji „Konto z przejazdem” czynna jest w dni robocze w godz. 9.00-17.00
opłata za połączenie według cennika operatora

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Organizatorem promocji „Konto z przejazdem” jest Ad Astra Sp. z o.o. (działająca pod nazwą handlową Hagen) z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: jezdziboltem@bnpparibasplus.pl. Informacje o promocji „Konto z przejazdem”, w tym jej Regulamin, dostępne na stronie kontozprzejazdem.bnpparibasplus.pl, której administratorem jest Ad Astra Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora. Promocja „Konto z przejazdem” trwa do osiągnięcia 3000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 31.01.2020 r.

Nagrodę w Promocji „Konto z przejazdem” („Promocja”) stanowią kody promocyjne, każdy o wartości 10 zł do wykorzystania w Aplikacji Bolt („Kody Bolt”) w terminie nie dłuższym niż do dnia 20.03.2021 r., na zasadach określonych w regulaminie korzystania z kodów promocyjnych dostępnym na https://bolt.eu/pl/legal/pl/terms-for-riders /(„Nagroda”). Każdy Uczestnik może zdobyć Nagrody łącznie o maksymalnej wartości 300 zł. Uczestnik miesięcznie może zdobyć maksymalnie 5 Kodów Bolt o łącznej wartości 50 zł.

Otrzymanie Nagrody wymaga spełnienia łącznie następujących warunków przez uczestnika Promocji:
(i) zgłoszenie w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie kontozprzejazdem.bnpparibasplus.pl w tym złożenie oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji, w okresie od dnia 22.01.2020 r. do osiągnięcia liczby 3000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 5.02.2020 r., a następnie
(ii) w terminie od dnia 22.01.2020 r. do 5.02.2020 r. złożenie wniosku o zawarcie z BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) Umowy ramowej Rachunków Bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu („Umowa ramowa”) w zakresie indywidualnego Konta Osobistego w planie taryfowym Konto Otwarte na Ciebie wraz z kartą „Karta Otwarta na Dzisiaj” albo „Karta Otwarta na Świat” albo „Karta Otwarta na eŚwiat” oraz dostępem do bankowości elektronicznej („Konto Osobiste”) w sposób określony w Regulaminie promocji „Konto z przejazdem” („Regulamin Promocji”) oraz zawarcie Umowy ramowej w zakresie objętym wnioskiem do dnia 7.02.2020 r.
(iii) w każdym kolejnym z miesięcy luty-lipiec 2020 r. spełni warunki do otrzymania przynajmniej 1 Kodu Bolt, który przyznawany jest za jedną aktywność wymienioną poniżej:
-wykonanie Transakcji bezgotówkowej,
-wykonanie Przelewu środków z Konta Osobistego za pomocą Bankowości elektronicznej (Pl@net lub GOonline lub Aplikacji mobilnej GOmobile),
- otrzymanie Wpływu na konto na kwotę min. 10 zł,
- wykonanie Transakcji BLIK,
- wykonanie Transakcji Google Pay albo Apple Pay.
(iv) posiadania Konta Osobistego wraz z „Kartą Otwartą na Dzisiaj” albo „Kartą Otwartą na Świat” albo „Kartą Otwartą na eŚwiat” oraz dostępem do Bankowości elektronicznej na dzień wydania nagrody.

Promocja dotyczy osób fizycznych - konsumentów, obywateli Rzeczypospolitej Polskiej posiadających dowód osobisty, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 9 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie byli posiadaczami ani współposiadaczami rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku oraz nie są stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.

Partnerem Promocji jest BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.418.918 zł w całości wpłacony).

Konto Otwarte na Ciebie (rachunek płatniczy) z kartą debetową „Kartą Otwartą na Dzisiaj” albo „Kartą Otwartą na Świat” albo „Kartą Otwartą na eŚwiat”, o którym mowa w Regulaminie promocji „Konto z przejazdem” jest oferowane przez Bank. Informacje o Koncie Osobistym, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie http:// bnpparibas.pl/klienci-indywidualni oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).

Weź udział w promocji!